Informatie voor de patiënt

Hoe en wat wordt er geregistreerd?


Allereerst is het belangrijk om te weten dat uw medische gegevens niet gebruikt mogen worden zonder uw toestemming. Daarom zal uw behandelaar eerst toestemming aan u vragen in de vorm van een toestemmingsverklaring, voordat uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de CONSTRUCT registratie.


Met uw toestemming vragen wij gegevens op bij uw behandelaar uit uw medische dossier in het ziekenhuis waar u behandeld bent. Uw gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. Alleen uw behandelaar kan de verstrekte medische gegevens naar u terug herleiden.

Mocht het zo zijn dat er gegevens missen in uw medische dossier, dan zouden wij graag contact opnemen met uw huisarts om deze gegevens te achterhalen. Als de gegevens ook niet bij uw huisarts bekend zijn, zal in het laatste geval uw behandelaar telefonisch contact met u opnemen.


Als u toestemming geeft, dan kunnen de volgende mensen uw gegevens inzien: het onderzoeksteam, een controleur die voor de uitvoerder van de CONSTRUCT registratie werkt, en de Inspectie voor de Gezondsheidszorg. Zij zouden uw gegevens geheim.


De gegevens die wij verzamelen uit uw medische dossier hebben betrekking op de behandeling van uw darmafsluiting. U moet daarbij denken aan informatie, zoals:

  1. -Hoe bent u behandeld?

  2. -Traden er complicaties op?

  3. -Hoe lang was u opgenomen?

  4. -Waren er aanvullende behandelingen nodig?

  5. -Kwam de kanker terug?


Verder worden er ook een aantal basisgegevens vastgelegd, zoals:

  1. -Leeftijd

  2. -Geslacht

  3. -Bijkomende ziekten

  4. -Ernst en uitgebreidheid van de darmafsluiting

  5. -Tumoreigenschappen