Informatie voor de specialist

Inclusiecriteria:

Patiënten met een symptomatische obstructie in het linker colon (vermoedelijk) op basis van een coloncarcinoom, waarvoor een interventie binnen 24 uur noodzakelijk is.

Het linker colon is gedefinieerd als de flexura lienalis, het colon descendens en het sigmoid.


Exclusiecriteria:

  1. -Patiënten met obstructie op basis van een rectumcarcinoom, gedefinieerd als binnen 10 cm van de anale sfincter.

  2. -Peritonitis veroorzaakt door een perforatie (tumorperforatie of coecum blow-out).

  3. -Patiënten met obstructie op basis van benigne pathologie.

  4. -Patiënten met obstructie veroorzaakt door tumoren van buiten de darm (extracolonic malignancy).

  5. -Patiënten met maligne obstructie van het rechter colon, d.w.z. proximaal van de flexura lienalis.