Informatie voor de specialist

Samenvatting protocol


De CONSTRUCT registratie is een kwaliteits-controle op de implementatie van de nieuwe evidence-based behandelrichtlijn voor obstructief linkszijdig coloncarcinoom.


Voor de behandeling van linkszijdige maligne colonobstructie wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen patiënten:


 1. 1.Curabele patiënten < 70 jaar krijgen een acute resectie, met uitzondering van degenen die:
  - een verhoogd operatierisico hebben door co-morbiditeit, zij worden behandeld volgens groep 2.
  - in aanmerking komen voor neoadjuvante therapie, zij krijgen bij voorkeur een decomprimerend stoma.


 1. 2.Curabele patiënten ≥ 70 jaar en/of degenen die een verhoogd operatierisico hebben door co-morbiditeit, ondergaan een decomprimerende interventie:
  A) Stentplaatsing, indien:
  - Stenose < 60 mm (op CT gemeten).
  - Ervaring endoscopist
  ≥ 20 colonstent procedures in zijn/haar carrière.
  B) Minimaal invasieve transversostomie, indien:
  - Stenose > 60 mm (op CT gemeten).
  - Stent falen.
  - Gelijktijdige angiogeneseremming (bevacizumab) wordt gegeven.


  Na decompressie volgt preoperatieve work-up en optimalisatie van de klinische conditie van de patiënt. Patiënten geschikt voor een electieve resectie dienen ten minste na 7 dagen en uiterlijk na 4 weken na initiële decompressie te worden geopereerd.


 1. 3.Palliatieve behandeling, ongeacht leeftijd, door middel van een decomprimerende interventie (stent/stoma) zoals in groep 2.