Informatie voor de patiënt

Waarom registreren?


Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de behandeling van darmafsluiting in het linker gedeelte van de dikke darm. Op basis van deze onderzoeken zijn er in 2014 nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling van een acute darmafsluiting. De CONSTRUCT registratie is opgezet om inzicht te krijgen in hoe de behandeling in Nederland wordt uitgevoerd en wat de effecten zijn op uw gezondheid, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. De registratie is dus een kwaliteitscontrole op de invoering van de nieuwe behandelrichtlijn.